STOWARZYSZENIE DWA BRZEGI | Wszystkie Strony Świata

STOWARZYSZENIE DWA BRZEGI

© Festiwal Dwa Brzegi, fot. Katarzyna RainkaStowarzyszenie Dwa Brzegi zostało powołane w 2006 roku. Jego celem jest działanie na rzecz promocji i rozwoju regionu lubelskiego, a w szczególności Małopolskiego Przełomu Wisły, Kazimierza, Janowca i Puław. Członkami Stowarzyszenia są osoby posiadające duże doświadczenie z zakresu animacji kultury oraz realizacji projektów artystycznych i promocyjnych. Obecnie Stowarzyszenie skupia się na realizacji projektów kulturalnych: Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi oraz Puławskiego Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata.

Podczas realizacji tych przedsięwzięć Stowarzyszenie współpracowało z wieloma instytucjami publicznymi: Parlamentem Europejskim, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Instytutem Muzyki i Tańca, Filmoteką Narodową — Instytutem Audiowizualnym, Narodowym Centrum Kultury, z polskimi i zagranicznymi instytucjami branży filmowej, z władzami samorządowymi Kazimierza, Janowca, Puław i województwa lubelskiego oraz z instytucjami lokalnymi, m.in.: Kazimierską Konfraternią Sztuki, Towarzystwem Przyjaciół Kazimierza Dolnego, Muzeum Nadwiślańskim, Muzeum Czartoryskich w Puławach i Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika. Współpraca z mediami objęła Telewizję Polską, TVN, Polskie Radio, RMF, Radio ZET, TOK FM, „Gazetę Wyborczą”, „Politykę” oraz „Pismo”.

Realizowane przez Stowarzyszenie projekty znalazły uznanie m.in. w nominacji do nagrody PISF w kategorii międzynarodowe wydarzenie filmowe dla Festiwalu Dwa Brzegi (2009) oraz zdobyciem certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny (2013). W 2016 roku Stowarzyszenie Dwa Brzegi zostało wyróżnione tytułem Zasłużony dla Gminy Kazimierz Dolny oraz medalem Zasłużony dla Województwa Lubelskiego.

www.stowarzyszenie.dwabrzegi.pl
www.festiwalwss.pl
www.dwabrzegi.pl

Zapisz