12.11.2022 | RECITAL SKRZYPCOWY | Wszystkie Strony Świata